inimitably翻譯,inimitably的意思,inimitably同義詞,inimitably的反義詞,inimitably短語詞匯

英語詞典翻譯查詢

輸入需要查詢的關鍵字:

inimitably的意思及解釋

詞語:inimitably

inimitably的同義詞

r. unreproducibly

inimitably的解釋

inimitablyadv. 獨特地;無法倣傚地

inimitably的意思

inimitably 無法倣傚地;獨特地;

共2頁 上壹頁 1 2 下壹頁
英語詞典相關內容
 
漢語學習
漢語文化