kathetron翻譯,kathetron的意思,kathetron同義詞,kathetron的反義詞,kathetron短語詞匯

英語詞典翻譯查詢

輸入需要查詢的關鍵字:

kathetron的意思及解釋

詞語:kathetron

kathetron的意思

kathetron 外控式三極汞氣整流管;釋義:外控式三極汞氣整流管;

共2頁 上壹頁 1 2 下壹頁
英語詞典相關內容
 
漢語學習
漢語文化